Author Archives: hangduocpham

DATRAZIN (Hộp 30 viên)

I: HỘP SẢN PHẨM II: THÀNH PHẦN: – Nano Curcumin ………………100mg – Lactobacillus fermentum …..80mg – 5-Hydroxy tryptophan…………2mg – Bioperin…………………………..0.5mg – Bạch truật……………………….350mg – Mộc hương……………………..150mg – Hoàng liên………………………100mg – Cam thảo………………………..100mg – Bạch linh………………………..250mg – Đẳng sâm……………………….150mg – Trần … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

BRAIN GOLD (Hộp 60 viên)

I: HỘP SẢN PHẨM II: THÀNH PHẦN – Neuravena…………………….100mg – Ginkgo Biloba………………….80mg – cao Đan Sâm…………………..100mg – Cao Tam Thất…………………100mg – DHA…………………………….50mg – Cyano Cobalamine………………2mg – L- alpha- Phosphatidyl Serine….25mg – L- Glutamine……………………25mg – L- Carnitine……………………..10mg – Coenzym Q10………………………….10mg Phụ … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

SMELY (Hộp 60 viên)

I: HỘP SẢN PHẨM II: THÀNH PHẦN – Garcinia Cambogia………….200mg – Raspberry……………………100mg – Acai berry……………………100mg – Green tea extract…………….50mg – Chitosan………………………50mg – Spirulina………………………50mg – Tinh chất lá sen………..………5mg – Tinh chất linh chi……….……..10mg – L – Carnitine……………………5mg – Crom……………………………………10mg – … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

VENUSA (Hộp 60 viên)

I: HỘP SẢN PHẨM II: THÀNH PHẦN -nano curcumine…………..…….…20mg – L-Glutathion………………..……100mg – Astaxanthin…………………..…..10mg – Sakura extract…………………….10mg – Baby sheep of Placenta……..….100mg – Momordica Cochichinensis oil …50mg – Vitamin E………………….….….30IU – Angelica sinensis…………….….50mg – Royal Jelly…………………………50mg – Bioperine………………………………….1mg III: CÔNG DỤNG … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

EVANUS (Hộp 60 viên nang)

I: HỘP SẢN PHẨM II: THÀNH PHẦN – Pueraria mirifica……….200mg – Soy isoflavone………………150mg – Saw palmetto………………..10mg – Angelica sinensis………..10mg – Panax notoginseng………10mg – Royal jelly……………………10mg – Momordica Conchinchinensis….10mg – Collagen……………………….100mg – Nano Curcumine……………50mg Phụ liệu vừa đủ 1 viên III: … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment

ADAMPAS (Hộp 30 viên nang)

I: HỘP SẢN PHẨM II: THÀNH PHẦN ‘- Eurycoma Logifolia………..200mg – Epimedium grandiflorum…100mg – Cordyceps sinensis………….50mg – Panax ginseng………………….50mg – Tribulus terrestris…………..50mg – DHEA………………………………..25mg – Agrinin Hcl………………………25mg Phụ liệu vừa đủ 1 viên III: CÔNG DỤNG – Giúp cơ thể … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

GASNANO (Hộp 30 viên nang)

I: HỘP SẢN PHẨM II: THÀNH PHẦN – Fucoidan……………60mg – Nano curcumin…….100mg – Cao khôi nhung……150mg – Cao chè dây…………50mg – Cao dạ cẩm…………30mg – Cao triết bối mẫu…..30mg – Cao cam thảo……….50mg – Ô tặc cốt……………50mg – Cao mộc … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment